• EU region +33-1-5648-0452
  • Taiwan +886-2-8227-9288
  • China +86-21-5208-1611
  • Hong Kong +852-2735-8077
  • Korea +82-31-206-1492
  • Singapore +65-6333-0662
  • Japan +81-42-729-1705

FPL

 

Micro Coax / Micro Coaxial cable connector FPL

0.5mm 피치 라이트 앵글 장탈착형
세선 동축선과 디스크리트 선의 복합 및 사이즈가 다른 케이블을 일괄 납땜 결선
납땜 시 감합부에 대한 플럭스 유입 방지 구조를 채용
확실한 작업성을 높이는 감합 클릭감을 제공
감합 높이:4.3mm

Data download

카다로그 0MB
제품 규격 0MB
포장 규격 0MB
매뉴얼 0MB
제품도면 0MB
합계:

0MB

전체 선택
선택 해제
3D 도면(IGES) 0MB
3D 도면(STEP) 0MB
합계:

0MB

전체 선택
선택 해제

추천 제품 번호

제품 규격
Mating parts -
-
-
Prefix number -
Recommend part no. -
Note -