• EU region +33-1-5648-0452
  • Taiwan +886-2-8227-9288
  • China +86-21-5208-1611
  • Hong Kong +852-2735-8077
  • Korea +82-31-206-1492
  • Singapore +65-6333-0662
  • Japan +81-42-729-1705

FPL-D

 

Micro Coax / Micro Coaxial cable connector FPL-D

0.5mm 间距 直角插拔式
细线同轴线和离散线的复合及不同尺寸电线的批量焊锡结线
采用防止向焊锡时的嵌合部流入焊剂的结构
提供增加切实的操作性的嵌合点击感
嵌合高度:4.4mm / 7.35mm / 9.35mm 的3种类型

Data download

目录 0MB
製品规格 0MB
包装规格 0MB
说明书 0MB
图面 0MB
合计:

0MB

全部选择
解除选择
3D 图面(IGES) 0MB
3D 图面(STEP) 0MB
合计:

0MB

全部选择
解除选择

建议型号

製品规格
Mating parts -
-
-
Prefix number -
Recommend part no. -
Note -